HO MILLOREM PER TU
HO MILLOREM PER TU

l' o f i c i n a    t è c n i c a.........  

neix amb una realitat a les obres de construcció........ es la necessitat donar un servei de qualitat, i controlar als agents de intervenen, constructors i empreses constructores, per que els propietaris, comunitats de propietaris i administradors de finques,  no tenen per què tenir coneixements de construcció, saber de materials i detalls constructius, solucions contrastades, per això l'arquitecte tècnic o aparellador, es el TÈCNIC DE CAPÇALERA, es el facultatiu que pot ajudar i informat al qui tingui la necessitat, com un professional especialitzat, per això, després de mes de 20 anys en el sector, podem desenvolupar projectes de rehabilitació d'edificis, parcial o total, amb fases segons les necessitats i orde de preferència, realitzant un estudi, desenvolupar un projecte acord i realitzar un direcció d'obra responsable, aquet es el procés correcte i que donarà un resultat òptim.

 

Volem oferir assessorament tècnic de qualitat i proper, inclòs en el nostre logotip, volem transmetre que volem fer-ho bé, el nostre signe,  l’OK,  volem representant a la propietat i defensar els seus interessos front l'Administració, Ajuntament, Generalitat,  i per una altra banda a les empreses  constructores

 

A nivell d'informes i projectes, exposem davant les Comunitats de Propietaris (o clients particulars) el contingut dels mateixos, perquè estiguin al corrent de les propostes que s'hi fan i resoldre dubtes,  i durant les obres, els fem partícips de l'execució de les mateixes, a través d'informes de les visites que es realitzen a la pròpia finca, en les quals es detallen les ordres, detalls constructius i les decisions a prendre en la direcció de l'obra.

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar