HO MILLOREM PER TU
HO MILLOREM PER TU

I.A.E.

I.A.E.

L'INFORME D'AVALUACIÓ DELS EDIFICIS.

Et calculem el cost del conjunt, ja sigui del teu habitatge unifamiliar com de l'edifici de la teva comunitat de propietaris.

 

Informe d’Avaluació dels Edificis = I.T.E.+Certificat d'accessibilitat+Certificat d’Eficiència Energètica, es el conjunt dels tres documentats imprescindibles per avaluar l'edifici o inmoble.

L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Certificació d'eficiència energètica.

EL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Et calculem el cost del certificat, ja sigui del teu habitatge unifamiliar com de l'edifici de la teva comunitat de propietaris.

 

L’exigència de disposar d’un certificat d’eficiència energètica en la venda o lloguer de tot edifici o una part (habitatge o local). Aquesta informació ha de figurar en la publicitat i s’ha de lliurar en la formalització del contracte. D’aquesta manera, el Certificat d’eficiència energètica, que fins ara només s’exigia per als nous edificis, s’ha fet extensiu a la totalitat del parc immobilia

L'INSPECCIÓ TÈCNICA

L'Informe I.T.E

L'INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI O INMOBLE

Et calculem el cost de la Ite, ja sigui del teu habitatge unifamiliar com de l'edifici de la teva comunitat de propietaris.

 

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

 

Ajuts per a la redacció de l’I.I.T.E.

L'INFORME DE CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT

L'Informe de condicions bàsiques d'accessibilitat.

L'INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI O INMOBLE

Et calculem el cost de la Ite, ja sigui del teu habitatge unifamiliar com de l'edifici de la teva comunitat de propietaris.

 

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

 

L'HABITABILITAT

La Cèdula d'habitabilitat

Et calculem el cost de la Cèdula d'habitabilitat.

 

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix totes les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones.

 

 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar