HO MILLOREM PER TU
HO MILLOREM PER TU

T È C N I C S  i  t e c n i c s . . . . 

La proposta........

 

En totes les fases del projecte, els nostres clients gaudiran d' un assessorament complet i estaran informats en tot moment, podran contactar amb nosaltres per resoldre les dubtes que tinguin, també els tindrem informats dels tràmits amb l'administració i quan comenci l'obra, rebran les actes de les visites realitzades pel tècnic per correu electrònic perquè sàpiguen com es desenvolupa el dia a dia de la seva obra .

 

També assessorem i tramitem subvencions i ajuts a la rehabilitació (Consorci de l'habitatge, i altres subvencions específiques). 

 

A més, realitzem altres treballs relacionats amb l'arquitectura tècnica, des de Certificats d'Habitabilitat, gestions amb les Administracions, aixecaments de plànols, càlcul de coeficients de propietat, Certificats de solidesa i de seguretat, el certificat d’eficiència energètica i d’accessibilitat, l'informe ITE (Inspecció Tècnica de Edificis).

 

El nostre assessorament tècnic a les administracions de finques en tot el procés: diagnosi de immobles, gestió i tria d'industrials, comparatives de pressupostos, tramitació de llicències i subvencions, consultes als ajuntaments, supervisió i control de les obres, i tots els tràmits que es requereixin, informant de la seva evolució, volem ser els tècnics de confiança.

 

Col·laborem amb Arquitectes en obres i realitzem la Coordinació de Seguretat i el Control de Qualitat en obres de nova planta.

 

El què ens fa diferents a altres Gabinets Tècnics és la nostra dedicació, les ganes de fer-ho bé, ens agrada el nostre treball i que els nostres clients estiguin satisfets. Portem ja molts anys desenvolupant una metodologia de treball, i tenim clar que la millor publicitat es la recomanació d'un client. És per aquest motiu, que busquem el millor resultat possible als nostres serveis, oferint un tracte personal i de proximitat,  mantenint-los permanentment informats de les gestions i encàrrecs que ens encomanen, i donant un complet assessorament en totes les parcel·les que són del nostre abast.

 

 

 

AJUTS REHABILITACIÓ 

Bon dia,

 

avui s’ha publicat al DOGC la Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis residencials de Barcelona per l’any 2021.

 

Text complert i passo resum dels requisits/terminis que cal complir per tramitar els expedients.

 

 1. Sol·licitud de subvenció i d’informe tècnic

 

 • Termini de presentació: del 20/10/21 al 18/11/21 (ambdós inclosos)
 • Despesa mínima: el menor entre 750€/entitat o 30.000€ per comunitat (*)
 • Any construcció finca: anterior a 1996 (**)
 • Ús finca: habitatges
 • Estat obres: no iniciades

 

(*) No es requerirà despesa mínima en actuacions d’accessibilitat i d’energia solar

(**) En cas d’actuacions d’accessibilitat i instal·lacions d’energia alternatives i/o actuacions derivades de situació de risc, podran acollir-se finques construïdes a partir del 1996 i que no es trobin dins el període de reclamació al promotor de l’obra.

 

            A partir del 18/11/21, es farà públic el llistat de les sol·licituds admeses.

 

 1. Avaluació i classificació de les sol·licituds

 

En cas que la sol·licitud sigui admesa es procedirà a:

 

 • Emetre informe tècnic sobre la idoneïtat de les obres i els requeriments exigits.
 • Calcular l’import de la subvenció
 • Calcular puntuació obtinguda concurrència competitiva, classificar expedients en ordre decreixent (en cas d’empat es prioritzarà l’odre de presentació telemàtica) i publicar llistat (*)

 

(*) Els expedients que tinguin com a única actuació la supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat, no entraran en concurrència competitiva sempre que no s’hagi esgotat el pressupost previst a la convocatòria.

 

 1. Comunicat d’inici de les obres

 

 • Termini de presentació: s’obrirà un cop notificada la resolució del procediment i finalitzarà als 6 mesos
 • No s’acceptaran inicis d’obra presentats amb anterioritat a la recollida de l’informe tècnic
 • Caldrà comunicar l’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies des del seu inici
 • El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres

 

 1. Comunicat d’acabament de les obres i sol·licitud de beneficis

 

 • Termini de presentació: màxim 3 mesos des de la data de finalització de les obres

 

 1. Tramitació

 

<< Nuevo campo para texto >>

Professionalitat.

 

En la nostra oficina rebrà un tracte professional, seriós i aclaridor, intentem trobar la millor  proposta a cada client, des dels diferents departaments i alhora tots plegats en una mateixa direcció, el satisfer al client, perquè volem créixer, i l'única manera és fent un bon treball i demostrant al nostres clients la nostra professionalitat.


Llamar

E-mail

Cómo llegar