HO MILLOREM PER TU
HO MILLOREM PER TU

FAÇANES: ELS NOSTRES TREBALLS

Son els elements de l’envolupant de l'edifici, es la pell vertical de l'immoble, element comunitari que es té que conservar en bon estat, ja que dona a la via púbica i pot portat problemes a tercers per causa de despreniments, el seu estat de conservació dona valor clarament a la finca.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS I POSTERIORS de finca cantonera contemporània del 1970

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LES FAÇANES.

REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL  de finca entre mitgeres del 1900

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA FAÇANA I TERRAT.

REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL I VESTÍBUL   de finca entre mitgeres del 1948

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL I VESTÍBUL.

REPARACIONS DE FRONTALS BALCONS  A FAÇANA de finca cantonera del 1979

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL I VESTÍBUL.

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE CASA AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL D'HABITATGE UNIFAMILIAR.

REHABILITACIÓ DE FAÇANES POSTERIORS AL DISTRICTE DE L'EXAMPLE.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE FAÇANES I CELOBERTS.

REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL AL DISTRICTE DE SANT GERVASI.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ  d'HABITAGE PLURIFAMILIAR al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR al centre del Born.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR al carrer Paloma.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR al Guinardó.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR a l'Eixample.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR a Fort Pienc.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR del 1925.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.

REHABILITACIÓ A FAÇANA PRINCIPAL D'HABITAGE PLURIFAMILIAR a Fort Pienc.

DIRECCIÓ D'OBRA DE LA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PRINCIPAL.


Llamar

E-mail

Cómo llegar