HO MILLOREM PER TU
HO MILLOREM PER TU

REFORÇ ESTRUCTURAL: ELS NOSTRES TREBALLS

Problemes a l'estructura, bigues de fusta, xilòfags, carbonatació al formigó, aluminosis, corrosió a les bigues de ferro, moviments al terres, esquerdes?, no ho dubtis, es important un bon assessorament, fem projectes de reforços estructurals, diagnosi, i dirigim l'obra de manera responsable.

REFORÇ AMB ESTRUCTURA NORMALITZADA TIPUS MECANIOVIGA a Ciutat Vella.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE LA FINCA.

REFORÇ AMB ESTRUCTURA NORMALITZADA  a l'eixample.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE LA FINCA.

REFORÇ AMB ESTRUCTURA NORMALITZADA  a Hospitalet de Llobregat.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ DE L'ESTRUCTURA LOCAL DE LA FINCA.

REFORÇ AMB ESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS  a la VILA DE GRÀCIA.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ ALS HABITATGES DE LA FINCA.

REFORÇ DE LLOSES D'ESCALA AMB FIBRES DE CARBONI  en Edifici al Paral·lel.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ A LA ZONA COMÚ DE LA FINCA.

REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA AMB BIGUES I CARTEL·LES NORMALITZADES en Edifici de Poblenou.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ EN LOCAL DE LA FINCA.

REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA AMB BIGUES I CARTEL·LES METÀL·LIQUES  en Edifici de l'Eixample.

DIRECCIÓ D'OBRA DE L'OBRA DE REFORÇ EN HABITATGES DE LA FINCA.


Llamar

E-mail

Cómo llegar